Eneo Eiendom  har kontrahert Panelbygg som totalentreprenør på utførelsen av dette 18 500 m2 store logistikkanlegget.

ProsjektA er engasjert av Panelbygg til å koordinere Oda sine leietakerleveranser, som løper parallelt  med Panelbygg sin oppføring av bygget.

ProsjektA takker for oppdraget.