Vestaksen Eiendom har kontrahert Betonmast som totalentreprenør for oppføringen av det som om få måneder blir Norges tredje høyeste kontorbygg i rent tre. Bygget skal sertifiseres til BREEAM-NOR Outstanding og har som målsetting å bli Nordens mest bærekraftige kontorbygg.

ProsjektA er engasjert av Vestaksen til å koordinere leietakerleveranser, som løper parallelt med Betonmast sin oppføring av bygget.

ProsjektA takker for oppdraget