NOAH Solutions AS er i full gang med planlegging og prosjektering for oppføringen av et stort avvanningsanlegg på Langøya utenfor Holmestrand.

Prosjektet er et av de største industriprosjektene i Norge dette året, og vil ved ferdigstillelse kunne forlenge NOAH sin behandlingskapasitet på Langøya for uorganisk, farlig avfall.

ProsjektA vil bistå med prosjekt- og byggledelse, og takker i den forbindelse for oppdraget.