Om 1,5 år flytter industriaktøren DEMAnor inn i nyoppførte og tilpassede lokaler i Hanekleiva Næringspark.

Det er Trippel Eiendom som er utbygger og utleier i dette prosjektet, og prosjektA bistår Trippel Eiendom med prosjekt- og byggledelse fra tidlig fase og frem til ferdigstillelse.

ProsjektA takker for oppdraget.