Prosjekt- og byggeleder Arne

Arne er utdannet fagingeniør innen bygg. I tillegg har han en praktisk erfaring og tilnærming til faget gjennom fagbrev som tømrer. Også når det kommer til arbeidserfaring har Arne gjennom flere år i bransjen opparbeidet en god bredde og allsidighet i sine oppdrag, både når det gjelder ansvarsområder og ikke minst prosjekttyper. Etter å ha jobbet som tømrer hos Norges største entreprenør, Veidekke, gikk han videre inn i rollen som prosjekt- og byggeleder hos OBAS Entreprenør i Drammen. De siste 5 årene har Arne jobbet på byggherresiden, som prosjekt- og byggeleder i HR Prosjekt – et av de større rådgiverselskapene i landet.

Foruten å bidra til prosjekter innen skole, kontor, butikk og bolig, har Arne bla. også hatt prosjekter som flerbrukshall, omlastningsstasjon for avfall, og luktrenseanlegg for VA. Han har erfaring både fra nybygg og rehabiliteringsprosjekter. Han har gjennom dette opparbeidet seg en bred innsikt og forståelse for bygg- og anleggsbransjen og har gode forutsetninger for å kunne bidra inn i de fleste prosjekter.

Foruten den faglige kompetansen er Arne en lun og omgjengelig person som er lett å omgås. Han har en naturlig interesse og respekt for andre mennesker, noe som kommer godt med når man samarbeide i gruppe for å nå felles mål. Han er svært systematisk i sin måte å jobbe på, noe som fordrer til effektive prosesser og god flyt i prosjektene.

Her er Arne: 907 95 931arne@prosjekta.com