Quben AS har igangsatt planlegging og prosjektering av en utvidelse av et eksisterende kontorbygg oppført på begynnelsen av 1970-tallet i Kongsberg, som ligger på hjørnet av Skolegata og 17. mai gata ut mot Nymoen Torg.

Prosjektet inkluderer et påbygg i 3. og 4. etasje, samt modernisering av fasadene, utvide, åpne opp og moderinisere kontoretasjene.

Arbeidene er rammesøkt og det jobbes mot en oppstart tidlig 2023.

prosjektA vil bistå med prosjekt- og byggledelse og ivaretakelse av byggherreforskriften, og takker i den forbindelse for oppdraget.