Dpend er i gang med oppføringen av nytt hovedkontor for telekommunikasjons distributøren Telway. Dette prosjektet utgjør siste byggetrinn i Dpend sin næringspark på Herstrøm, og selve bygget på 7700m2 skal ha solceller på taket og BREEAM-sertifiseres.

prosjektA takker med dette for oppdraget.