Sakte og sikkert bygger Anette Gjestemoen (42) opp sitt eget firma i en mannsdominert bransje. – Jeg liker best å være med helt fra start på et byggeprosjekt.

LIER/DRAMMEN: Byggebransjen er en svært mannsdominert bransje. Blant ingeniører og spesielt arkitekter finnes det mange kvinner, men når Anette Gjestemoen fra Drammen er ute på byggeprosjekter er det få andre kvinner å se.

Ifølge Arbeidskraftundersøkelsen til Statistisk sentralbyrå (SSB) fra mars 2023 er det 212.000 sysselsatte menn i bygg- og naleggasbransjen, mot 24.000 kviner. Det vil si 10,1 prosent. Til sammenligning utgjør menn i helse- og omsorgsyrker 20,3 prosent av de sysselsatte.

– Dette er en jobb jeg trives med. Spesielt at vi er et lite og uavhengig firma som kan brukes til mange forskjellige deler av et byggeprosjekt, sier hun. 

Som nyutdannet sivilingeniør fra NTNU fikk hun jobb i konsernet Veidekke før hun havnet i Vestaksen Eiendom i Drammen. Så ble det noen år i HR Prosjekt AS før hun fant ut at hun ville starte for seg selv, høsten 2021. Hennes firma ProsjektA leverer prosjekt- og byggeledelse til utbyggingsprosjekter i byggebransjen.

Les resten av intervjuet her: https://www.dt.no/anette-tar-oppdrag-som-prosjektleder-ikke-mange-menn-her-nei/s/5-57-2204161