Tjenester

Prosjektledelse

Prosjektledelse handler om flyt. Det å få et prosjekt på beina og få alle små og store avklaringer unna slik at prosjektet stadig kan bevege seg fremover. prosjektA  tilbyr prosjektledelse i alle prosjektets faser; fra detaljregulering og rammesøknad, gjennom utarbeidelse av kravspesifikasjon og anbudskonkurranse, til kontrahering av entreprenør og gjennomføring av utførelsesfase, til overlevering og garantiperiode.

Prosjektledelse

Prosjektledelse handler om flyt. Det å få et prosjekt på beina og få alle små og store avklaringer unna slik at prosjektet stadig kan bevege seg fremover. prosjektA  tilbyr prosjektledelse i alle prosjektets faser; fra detaljregulering og rammesøknad, gjennom utarbeidelse av kravspesifikasjon og anbudskonkurranse, til kontrahering av entreprenør og gjennomføring av utførelsesfase, til overlevering og garantiperiode.

Byggeledelse

Byggelederen er navet som holder byggeprosessen sammen. Som byggeleder ivaretar prosjektA byggherrens interesser i utførelsesfasen. Kvalitetskontroll, økonomi- og endringsoppfølging er naturlige oppgaver , sammen med fremdriftsoppfølging og ivaretakelse av forholdet mot utenforstående og naboer.

Byggeledelse

Byggelederen er navet som holder byggeprosessen sammen. Som byggeleder ivaretar prosjektA byggherrens interesser i utførelsesfasen. Kvalitetskontroll, økonomi- og endringsoppfølging er naturlige oppgaver , sammen med fremdriftsoppfølging og ivaretakelse av forholdet mot utenforstående og naboer.

SHA

Byggherreforskriften legger et stort sikkerhetsansvar på byggherren. prosjektA har lang erfaring som SHA-koordinator (SHA-KU).  I tillegg  har prosjektA erfaring med kartlegging og beskrivelser av risiko, utarbeidelse av Byggherrens SHA-plan, samt lage det formelle avtaleverket mellom Byggherre, Byggherres representant og SHA-koordinatorene (SHA-KU og SHA-KP)

SHA

Byggherreforskriften legger et stort sikkerhetsansvar på byggherren. prosjektA har lang erfaring som SHA-koordinator (SHA-KU).  I tillegg  har prosjektA erfaring med kartlegging og beskrivelser av risiko, utarbeidelse av Byggherrens SHA-plan, samt lage det formelle avtaleverket mellom Byggherre, Byggherres representant og SHA-koordinatorene (SHA-KU og SHA-KP)

Byggelånsoppfølging

Oppfølging og kontroll av byggelån er en viktig tjeneste både for långivere og utbyggere. Utbetalingene i prosjektet skal samsvare med verdiene som tilføres, og være i overensstemmelse med budsjett og fremdriftsplan. Korrekt oppfølging er en sikkerhet for alle parter, og er en naturlig del av prosjektadministrasjonen. prosjektA har lang erfaring med byggelånsoppfølging for banker og andre oppdragsgivere.

Byggelånsoppfølging

Oppfølging og kontroll av byggelån er en viktig tjeneste både for långivere og utbyggere. Utbetalingene i prosjektet skal samsvare med verdiene som tilføres, og være i overensstemmelse med budsjett og fremdriftsplan. Korrekt oppfølging er en sikkerhet for alle parter, og er en naturlig del av prosjektadministrasjonen. prosjektA har lang erfaring med byggelånsoppfølging for banker og andre oppdragsgivere.

Spesialkompetanse

I de fleste byggeprosjekter identifiseres det behov for spesialkompetanse i løpet av prosjektets levetid. I tillegg til intern kompetanse, har prosjektA en bred kontaktflate for å tilfredsstille de fleste behov som oppstår i et byggeprosjekt.

Spesialkompetanse

I de fleste byggeprosjekter identifiseres det behov for spesialkompetanse i løpet av prosjektets levetid. I tillegg til intern kompetanse, har prosjektA en bred kontaktflate for å tilfredsstille de fleste behov som oppstår i et byggeprosjekt.

Leietakeroppfølgning

Leietakeroppfølging er prosessen hvor leietakeres ønsker, behov og forventinger avklares og implementeres i prosjektet. Prosessen utformes ut fra type leietaker, leietakers identitet og prosjektets øvrige rammer. Ofte kan leietakertilpasning bli et prosjekt i prosjektet, som gjør det viktig med god koordinering og oppfølging. Typiske oppgaver: leieavtaler, konseptpakker, forventningsavklaring, beslutningsplan.

Leietakeroppfølgning

Leietakeroppfølging er prosessen hvor leietakeres ønsker, behov og forventinger avklares og implementeres i prosjektet. Prosessen utformes ut fra type leietaker, leietakers identitet og prosjektets øvrige rammer. Ofte kan leietakertilpasning bli et prosjekt i prosjektet, som gjør det viktig med god koordinering og oppfølging. Typiske oppgaver: leieavtaler, konseptpakker, forventningsavklaring, beslutningsplan.